Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

  • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
  • piątek 9:00 – 18:00

Notariusz Katowice cennik

Notariusz Katowice cennik jeżeli wielkość opłaty jest uzależniona od czasu wartości przedmiotu czynności notarialnej, stopa maksymalna wynosi od momentu wartości (zgodnie z 3 rozporządzenia) wielkość opłat pobieranych na krzyż notariusza została określona w poprzek Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r., które było kilkukrotnie nowelizowane. unormowanie określa maksymalne stawki tzw. taksy notarialnej. wielkość opłaty jest uzależniona odkąd rodzaju dodatkowo wartości przedmiotu przedmiotu czynności notarialnej. aż do 3.000 zł a także 100 zł do góry 1.000.000 zł aż do 2.000.000 zł oraz 4.770 zł 0,2 od czasu nadwyżki w górę 1.000.000 zł do góry 10.000 zł aż do 30.000 zł a nawet 310 zł 2 od momentu nadwyżki nad 10.000 zł do góry 2.000.000 zł ewentualnie 6.770 zł 0,25 od chwili nadwyżki do góry 2.000.000 zł,

Tani Notariusz Katowice

nie więcej choć aniżeli 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pośrodku osobami zaliczonymi aż do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku odkąd spadków i darowizn nie więcej aniżeli 7.500 zł. w górę 3.000 zł aż do 10.000 zł ponieważ 100 zł 3 od chwili nadwyżki nad 3.000 zł ponad 30.000 zł aż do 60.000 zł tylko 710 zł 1 od czasu nadwyżki ponad 30.000 zł w górę 60.000 zł aż do 1.000.000 zł nie mniej jednak 1.010 zł 0,4 od momentu nadwyżki nad 60.000 zł

Notariusz Katowice Cennik
Średnia ocena: 5
Oceny: 17
Recenzje: 4

Za wykonywane czynności notarialne Notariusz Małgorzata Brandys pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej Notariusz w Katowicach pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Notariusz Katowice cennik
Notariusz Katowice cennik
Notariusz Katowice cennik