Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

 • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
 • piątek 9:00 – 18:00

Notariusz Katowice Centrum

Notariusz Katowice Centrum – W celu zaopiniowania projektów ustaw również innych aktów i rozwiązań prawnych aż do Krajowej Rady Notarialnej zwracają się komisje sejmowe i senackie, a również resort Sprawiedliwości. Pełni pani ważną rolę, w podobny sposób w środku środowiska notarialnego również szerzej – prawniczego, podczas gdy podobnie w kontaktach zewnętrznych. KRN jest podobnie organem opiniującym i doradczym w celu Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących notariatu. Jest tak jak ciałem opiniotwórczym, inspirującym i wspierającym konkretne działania legislacyjne. porażka w roku Krajowa wskazówka Notarialna składa Ministrowi Sprawiedliwości ocenę stanu notariatu Krajowa grono Notarialna jest reprezentantem notariatu.

Darowizny, polecenia darczyńcy zasiedzenia nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, jeśliby uzasadniony nie uzyskał go w postaci uczynionej w poprzek spadkodawcę darowizny albo w drodze dziedziczenia czy też w postaci zapisu. pod warunkiem sprzedający nabył obiekt umowy w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Nieodpłatnej renty, użytkowania natomiast służebności. Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane.

Notariusz Katowice Centrum Notariusz Katowice Centrum
Średnia ocena: 5
Oceny: 26
Recenzje: 11

Kancelaria Notarialna Katowice

Notariusz Małgorzata Brandys prowadzi Kancelarię Notarialną w centrum Katowic na ulicy Andrzeja Mielęckiego nr 10/405 (ulica A. Mielęckiego znajduje się pomiędzy ulicą Mariacką  a Dworcową). Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku, a ponadto, po wcześniejszym ustaleniu i jeśli wymagają tego specjalne okoliczności, Notariusz może dokonać czynności notarialnych w soboty i o innej porze.

Kancelaria gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Katowice

W szczególności notariusz w Katowicach:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
notariusz katowice centrum
notariusz katowice centrum
notariusz katowice centrum