Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

 • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
 • piątek 9:00 – 18:00

Notariusz Katowice czynny w sobotę

Notariusz Katowice czynny w sobotę – Zachowuje w tajemnicy kontekst sprawy, o których powziął nowość ze względu na wykonywane czynności notarialne. u dokonywaniu czynności notarialnych rejent czuwa ponad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron tudzież innych osób, w celu których czynność ta przypadkiem sprawiać skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. rejent odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Dotyczy owo w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i sytuacji, jak pojedynczy człowiek biorąca wkład w czynności notarialnej, z uwagi na kibić zdrowia czy też inne okoliczności, nie przypuszczalnie stawić się osobiści w kancelarii. Czynność notarialna przypadkiem znajdować się dokonana tak jak w innym miejscu, jeśli przemawia zbyt tym natura czynności bądź szczególne okoliczności. Czynności notarialnych rejent dokonuje w kancelarii notarialnej.

Notariusz Katowice czynny w sobotę Notariusz Katowice czynny w sobotę
Średnia ocena: 5
Oceny: 26
Recenzje: 11

Kancelaria Notarialna Katowice

Notariusz Małgorzata Brandys prowadzi Kancelarię Notarialną w centrum Katowic na ulicy Andrzeja Mielęckiego nr 10/405 (ulica A. Mielęckiego znajduje się pomiędzy ulicą Mariacką  a Dworcową). Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku, a ponadto, po wcześniejszym ustaleniu i jeśli wymagają tego specjalne okoliczności, Notariusz może dokonać czynności notarialnych w soboty i o innej porze.

Kancelaria gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Katowice

W szczególności notariusz w Katowicach:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz Katowice czynny w sobotę
Notariusz Katowice czynny w sobotę
Notariusz Katowice czynny w sobotę