Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

 • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
 • piątek 9:00 – 18:00

Notariusz Katowice Ligota

Notariusz Katowice Ligota – W tych wypadkach odkąd obowiązku zachowania tajemnicy być może spowolnić notariusza minister Sprawiedliwości. Wyjątkiem od czasu zachowania tajemnicy jest sytuacja, podczas gdy rejent składa zeznania jako obserwator zanim sądem, ponoć iż dekonspiracja tajemnicy zagraża dobru państwa ewentualnie ważnemu interesowi prywatnemu. notariusz zobligowany jest wstrzymać w tajemnicy sytuacja sprawy, o których powziął news ze względu na uprawianie czynności notarialnej i obligacja ten trwa cały czas nawet po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcji. misja zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostepnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu aż do obrotu fiansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych nieujawnionych źródeł także o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1505 plus z 2004r. nr 62, poz. 577).

w zakresie określonym tymi przepisami. pod warunkiem sprzedający nabył obiekt umowy w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Nieodpłatnej renty, użytkowania natomiast służebności. Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane.

Notariusz Katowice Ligota Notariusz Katowice Ligota
Średnia ocena: 5
Oceny: 26
Recenzje: 11

Kancelaria Notarialna Katowice

Notariusz Małgorzata Brandys prowadzi Kancelarię Notarialną w centrum Katowic na ulicy Andrzeja Mielęckiego nr 10/405 (ulica A. Mielęckiego znajduje się pomiędzy ulicą Mariacką  a Dworcową). Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku, a ponadto, po wcześniejszym ustaleniu i jeśli wymagają tego specjalne okoliczności, Notariusz może dokonać czynności notarialnych w soboty i o innej porze.

Kancelaria gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Katowice

W szczególności notariusz w Katowicach:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz Katowice Ligota
Notariusz Katowice Ligota
Notariusz Katowice Ligota