Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

 • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
 • piątek 9:00 – 18:00

Notariusz Katowice Piotrowice

Notariusz Katowice Piotrowice – Wypis aktu notarialnego (potocznie znany jako kopią) jest dozwolone ogłosić drukiem przeciwnie osobom, które w tym akcie brały wkład względnie samodzielnie czy też poprzez pełnomocnika oznacza to osobom jawnie (z imienia i nazwiska a innych danych identyfikacyjnych) w akcie wskazanym. W przypadkach prawem przewidzianych rejent przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i antologia tych dokumentów, np. u zbyciu nieruchomości natoraiusz ma misja przesłać wypis aktu notarialnego Sądowi prowadzącemu księgę wieczystą. rejent u sporządzaniu aktów notarialnych ma misja wziąć od czasu stron czynności podatki i opłaty sądowe (art. 7 Prawa o notariacie). rejent obowiązany jest uwarunkować sporządzenie aktu notarialnego odkąd uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej. Informacji ustnych o dokonanych czynnościach rejent przypadkiem wyłącznie użyczyć instytucjom i osobom, które mają maksyma pozyskać antologia dokumentów stwierdzających te czynności.

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane.

Notariusz Katowice Piotrowice Notariusz Katowice Piotrowice
Średnia ocena: 5
Oceny: 26
Recenzje: 11

Kancelaria Notarialna Katowice

Notariusz Małgorzata Brandys prowadzi Kancelarię Notarialną w centrum Katowic na ulicy Andrzeja Mielęckiego nr 10/405 (ulica A. Mielęckiego znajduje się pomiędzy ulicą Mariacką  a Dworcową). Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku, a ponadto, po wcześniejszym ustaleniu i jeśli wymagają tego specjalne okoliczności, Notariusz może dokonać czynności notarialnych w soboty i o innej porze.

Kancelaria gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Katowice

W szczególności notariusz w Katowicach:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz Katowice Piotrowice
Notariusz Katowice Piotrowice
Notariusz Katowice Piotrowice