Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

  • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
  • piątek 9:00 – 18:00

Usługi notarialne Katowice

Usługi notarialne Katowice – zapraszam mojej kancelarii na Śląsku w Katowicach przy ulicy Mieleckiego.

W szczególności notariusz Małgorzata Brandys dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2)  sporządza poświadczenia;
3)  doręcza oświadczenia;
4)  spisuje protokoły;
5)  sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9)  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz w Katowicach pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelaria

Usługi notarialne Katowice – gabinet gwarantuje Klientom najwyższą próba świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku reguła o notariacie. gabinet otwarta jest od momentu poniedziałku aż do piątku, a ponadto, po wcześniejszym ustaleniu i jeżeli wymagają tego specjalne okoliczności, notariusz przypuszczalnie dopiąć celu czynności notarialnych w soboty i o innej porze. rejent Małgorzata Brandys prowadzi Kancelarię Notarialną w środek Katowic na ulicy Andrzeja Mielęckiego w Katowicach.

Katowice

Wielkość wynagrodzenia jest negocjowalna z notariuszem przedtem sporządzeniem aktu. uposażenie notariusza w środku osiągnięcie czynnośći obliczane jest wedle wartości rynkowej transakcji. Staramy się interesować się o zręczny postęp prac naszej kancelarii. ergo zalecamy naszym Klientom, którzy chcą danego dnia spełnić konkretnej czynności prawnej, ażeby uprzednio dostarczyli wszystkie potrzebne dokumenty. Poświadczenie podpisu na skroś notariusza. rejent przychylny interesantom. Klientom pomagam w sporządzaniu protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a plus spisywaniu protokołów. jest dozwolone oddać się aż do mnie z prośbą o depozyt dokumentów albo papierów wartościowych. gabinet notarialna, niedrogi notariusz.

usługi notarialne katowice
usługi notarialne katowice
usługi notarialne katowice