Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

  • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
  • piątek 9:00 – 18:00

Notariusz Katowice

Notariusz Katowice nie licząc taksy notarialnej rejent w Katowicach pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. za wykonywane czynności notarialne notariusz Małgorzata Brandys pobiera uposażenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o zaległy taksa VAT.

Darowizny, polecenia darczyńcy zasiedzenia nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, jeśliby uzasadniony nie uzyskał go w postaci uczynionej w poprzek spadkodawcę darowizny albo w drodze dziedziczenia czy też w postaci zapisu. pod warunkiem sprzedający nabył obiekt umowy w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Nieodpłatnej renty, użytkowania natomiast służebności. Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane.

Notariusz Katowice Notariusz Katowice
Średnia ocena: 5
Oceny: 26
Recenzje: 11

Notariusz Małgorzata Brandys prowadzi Kancelarię Notarialną w centrum Katowic na ulicy Andrzeja Mielęckiego nr 10/405 (ulica A. Mielęckiego znajduje się pomiędzy ulicą Mariacką  a Dworcową). Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku, a ponadto, po wcześniejszym ustaleniu i jeśli wymagają tego specjalne okoliczności, Notariusz może dokonać czynności notarialnych w soboty i o innej porze.

Notariusz Małgorzata Brandys ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikacje notarialną odbyła w latach 2011-2013 jako aplikant Izby notarialnej w Katowicach, natomiast doświadczenie zawodowe jako zastępca notarialny zdobywała w licznych kancelariach na śląsku. Dnia 10 października 2014 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko Notariusza.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej w języku polskim, a na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tych czynności w języku obcym m.in. korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Notariusz Małgorzata Brandys gwarantuje klientom najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Czynności notarialnych

notariusz katowice
notariusz katowice
notariusz katowice